Kategorie

Zmienne środowiskowe

Zmienna środowiskowa dla bieżącej sesji

Aby przypisać do utworzonej zmiennej środowiskowej wartość dla bieżącej sesji wystarczy w konsoli wydać polecenie:

$ export nazwa_zmiennej=/home/user

np:

$ export FOTO=/home/user/foto

Teraz aby przenieść się do wskazanego przez zmienną katalogu wystarczy wpisać:

$ cd $FOTO

Jeżeli chcemy wyświetlić zawartość zmiennej $FOTO możemy wykonać polecenie:

$ echo $FOTO

W wyniku zapytania otrzymamy odpowiedź:

/home/user/foto

Wszystko będzie pięknie działało dopóki nie wylogujemy się z systemu.

 

Zmienna środowiskowa wprowadzona na stałe

Aby przypisać wartość zmiennej środowiskowej na stałe musimy w pliku /etc/profile dodać linijkę:

export FOTO=/home/user/foto

Po takiej czynności zmienna $FOTO będzie dostępna w systemie cały czas.