Kategorie

Jak zmienić adres MAC karty sieciowej w systemie Linux

Sposobów na zmianę adresu MAC karty sieciowej w systemie Linux jest kilka.

Pierwszym z nich jest skorzystanie z aplikacji GNU MAC Changer dostępnej w wielu repozytoriach różnych Linux’owych dystrybucji i wywołanie komendy macchanger. Jego składnia jest następująca:

 

macchanger –mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx

 

Oczywiście w miejsce xx:xx:xx:xx:xx:xx należy wpisać nowy adres MAC. Aplikacja umożliwia także ustawienie losowego […]