Kategorie

CREATE FUNCTION - Tworzenie funkcji w Oracle

Poniżej przykład tworzenia funkcji w języku SQL dla Oracle. Zadaniem przykładowej funkcji jest zwrócenie numeru konta klienta na podstawie unikatowego kodu klienta.

CREATE FUNCTION nr_konta(id_klienta IN NUMBER) RETURN NUMBER IS konto NUMBER(26); BEGIN select nr_kon into konto from konta where id_k=id_klienta; RETURN(konto); END;