Kategorie

Zmienne środowiskowe

Zmienna środowiskowa dla bieżącej sesji

Aby przypisać do utworzonej zmiennej środowiskowej wartość dla bieżącej sesji wystarczy w konsoli wydać polecenie:

$ export nazwa_zmiennej=/home/user

np:

$ export FOTO=/home/user/foto

Teraz aby przenieść się do wskazanego przez zmienną katalogu wystarczy wpisać:

$ cd $FOTO

Jeżeli chcemy wyświetlić zawartość zmiennej $FOTO możemy wykonać polecenie:

$ echo $FOTO

W wyniku […]

Jak zmienić adres MAC karty sieciowej w systemie Linux

Sposobów na zmianę adresu MAC karty sieciowej w systemie Linux jest kilka.

Pierwszym z nich jest skorzystanie z aplikacji GNU MAC Changer dostępnej w wielu repozytoriach różnych Linux’owych dystrybucji i wywołanie komendy macchanger. Jego składnia jest następująca:

 

macchanger –mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx

 

Oczywiście w miejsce xx:xx:xx:xx:xx:xx należy wpisać nowy adres MAC. Aplikacja umożliwia także ustawienie losowego […]

Cron - opis, składnia polecenia wraz z przykładami

Cron – najprościej mówiąc jest do program do cyklicznego uruchamiania innych programów, skryptów, demonów w określone dni o wskazanej porze. Poniżej znajdziecie składnię polecenia cron, a także kilka przykładów.

W skrócie komenda cron wygląda następująco:

 

* * * * * polecenie

Poszczególne gwiazdki oznaczają:

 

* * * * * polecenie – minuta […]