Kategorie

Zmienne środowiskowe

Zmienna środowiskowa dla bieżącej sesji

Aby przypisać do utworzonej zmiennej środowiskowej wartość dla bieżącej sesji wystarczy w konsoli wydać polecenie:

$ export nazwa_zmiennej=/home/user

np:

$ export FOTO=/home/user/foto

Teraz aby przenieść się do wskazanego przez zmienną katalogu wystarczy wpisać:

$ cd $FOTO

Jeżeli chcemy wyświetlić zawartość zmiennej $FOTO możemy wykonać polecenie:

$ echo $FOTO

W wyniku […]